Terug naar overzicht

West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen

KAMO behaalt het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen 2016-2017. We zijn zo het eerste natuursteen bedrijf in Vlaanderen en het eerste bedrijf van Poperinge die laureaat is van het Charter. Lees het volledige nieuwsbericht

Het Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om het bedrijfsbeleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

In het kader van 'Duurzaam investeren' werd dit jaar reeds een nieuwe brug en heftruck aangekocht. Via deze blog en onze Facebookpagina houden we jullie graag op de hoogte over onze verdere inspanningen. 

Via het ondertekenen van het Charter engageert Kamo zich om een actieplan te realiseren rond 10 thema’s.

Thema 1: Corporate Governance
Duurzaam ondernemen integreren in het beleid en de activiteiten van de organisatie.
Aantoonbaar maken van de opvolging van de relevante sociale, welzijns- en milieuwetgeving en continu werken aan de conformiteit met deze regelgeving.
Definiëren van relevante prestatie-indicatoren en monitoring om de continue verbetering van de economische, sociale en milieuprestaties te kunnen opvolgen.

Thema 2: Maatschappelijk Engagement
Het opnemen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en het voeren van eerlijke handelspraktijken.

Het ondersteunen van de lokale economie en zich engageren in de lokale gemeenschap.

Thema 3: Communicatie & Dialoog
Open communiceren en dialogeren met personeel, overheid, omgeving en andere relevante stakeholders over het beleid, de realisaties en de resultaten. Verbeteren van de betrokkenheid van de werknemers bij het bedrijfsbeleid. Correcte productinformatie geven. Uitbouw van een positieve relatie met de buurt.

Thema 4: Mensvriendelijk Ondernemen
Mensvriendelijk ondernemen met respect voor de werknemer, oog voor de kwaliteit van de arbeid, het welzijn van de werknemers en het voeren van een non-discriminatiebeleid. De werknemers motiveren, optimaal gebruik maken van hun competenties en talenten en hen mogelijkheden bieden voor ontplooiing.

Thema 5: Risicobeheersing
Een risico-beheersingssysteem ontwikkelen om de impact van de organisatie op mens, milieu en economie te beperken. Opvolgen van de productveiligheid.

Thema 6: Duurzaam investeren, aankopen en product- en dienstontwikkeling
Duurzaamheid integreren in de uitbouw van de bedrijfsinfrastructuur, het investerings- en aankoopbeleid en de product- en dienstontwikkeling.

Thema 7: Ketenbeheer
Bedrijfsprocessen optimaliseren door het eco-efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en verpakkingen. Afval beperken en nuttige toepassingen zoeken voor afvalstromen. Waterbronnen zuinig en optimaal gebruiken.

Thema 8: Klimaatverandering en energie
Emissies van CO2 en broeikasgassen maximaal voorkomen. Bijhouden van een energieboekhouding en toepassen van rationeel energiegebruik. Streven naar een minimale CO2-footprint en optimaal gebruik maken van hernieuwbare milieuvriendelijke energiebronnen.

Thema 9: Kwaliteit van de direct leefomgeving
Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door visuele integratie van het bedrijf, het bevorderen van biodiversiteit en het beperken van lawaai, trillingen, straling, lichthinder, en emissies naar bodem, lucht, grond- en oppervlaktewater.

Thema 10: Duurzame logistiek en mobiliteit
Inspanningen leveren voor duurzame transport- en interne logistieke activiteiten in samenspraak met klanten en leveranciers. Acties ondernemen om de globale verkeersimpact van het bedrijf te reduceren en bijdragen tot een duurzame en veilige mobiliteit.

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van de POM West-Vlaanderen, VOKA KvK West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification. Het wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen.