Terug naar overzicht

Kende u reeds de gesteentecyclus?

Ik kreeg een mooie presentatie over de onderverdeling van natuurstenen tijdens een opleiding bij Beltrami.

Natuurstenen worden onderverdeeld in 3 categorieën (nu komen enkele geleerde termen :-)):

  • stollingsgesteenten
  • afzettingsgesteenten (sedimentaire gesteenten)
  • metamorfe gesteenten

Stollingsgesteenten

Dit zijn gesteenten die ontstaan door stolling:

  • graniet: een stolling diep in de aardkorst. Door een trage stolling krijgen we een korrelige structuur. De samenstelling door mineralen is duidelijk te herkennen (bv tarn)
  • basalt: een stolling aan de oppervlakte. Door de snelle stolling zijn de kristallen microscopisch klein. We kunnen ze niet met het blote oog onderscheiden

Die stollingsgesteenten komen geleidelijk aan de oppervlakte van de aarde. Bv de top van een berg. Door verwering, regen, ijs.. worden kleine deeltje afgebroken en meegesleurd. Die deeltjes worden op andere plaatsen terug afgezet. We krijgen losse sedimenten. Dit brengt ons tot de afzettingsgesteenten

Afzettingsgesteenten

Dergelijke gesteenten worden op zeer verschillende wijzen gevormd. We krijgen hier dus een brede waaier aan gesteenten, elk met uiteenlopende karakteristieken en verschillende toepassingen.
Een voorbeeld van afzettingsgesteente is zandsteen. De losse zandkorrels worden samengeperst tot zandsteen.
Een ander voorbeeld is krijt en kalksteen, gevormd door kalk uit koralen, schelpen en skeletten.
We krijgen terug extra druk op onze afzettingsgesteenten. Zo komen we terecht in de metamorfe gesteenten

Metamorfe gesteenten

Door een hoge druk en temperatuur op onze afzettingsgesteenten ondergaan die een omvormingsproces. Onze zandsteen wordt kwartsiet, onze kalksteen wordt marmer…
De metamorfe gesteenten smelten terug in het magma van de aarde. Daar ondergaan ze terug een verandering en door stolling worden ze stollingsgesteenten.


Onze cirkel is rond… Mooi om te zien dat alles met elkaar verbonden is. De ene steen gaat over in de andere.